Kjøpsprosessen

For deg som skal kjøpe hus i Spania er dette ting du bør vite:

Nødvendige dokumenter

 • Gyldig pass
 • NIE nummer (spansk identifikasjonsnummer)
 • Kontonummer

Dersom du ikke har NIE nummer og kontonummer i Spania vil vi være behjelpelige med å skaffe dette.

Prosessen

Etter at du har valgt den boligen som passer for deg er prosessen videre slik: (med noen unntak)

 1. Underskrivelse av reservasjonskontrakt som er et juridisk dokument og innbetaling av et depositum. Depositumet varierer, men er som regel på 3.000 euro. Skulle du trekke deg fra handelen vil du miste dette beløpet.
 2. Ved kjøp av bruktboliger skal resten av boligen betales ved skjøteunderskrivelse. Når du kjøper nytt skal man som regel betale inn en viss prosentandel innen 3 måneder og resten ved skjøteunderskrivelse. Dette beror på hvor lang tid det er til boligen er ferdigstilt.
 3. De fleste av våre kunder velger å utstede en fullmakt til Servicesenterets advokat for at hun skal representere deg i Spania. Da kan hun overta boligen for dere hos notarius, ordne med registrering og andre offentlige dokumenter (tinglysingsprosedyrene) samt ordne med vann- og strøm kontrakter.
 4. Ordne med forsikringer er viktig på dette tidspunktet så dette er klart ved overtagelse.
 5. Overskjøting av boligen. Ved fullmakt trenger du ikke å være tilstede. (se punkt 3.)

Deretter er boligen din. Da gjenstår bare det hyggelige. Flytte inn, møblere og komme seg til rette i sin nye Spaniabolig.

Annet å tenke på

 • Arveplanlegging, testamente
 • Auto trekk i banken på alle faste kostnader
 • Innboforsikring

Alt dette og annet vil Servicesenteret være behjelpelige med.

Tidsperspektiv

Normalt vil det ta fra 1 – 3 måneder fra tilslag til overtagelse ved kjøp av brukt bolig.  Ved kjøp av nye boliger vil det variere fra område til område og avtales særskilt i reservasjonsprosessen.

Dersom boligen skal finansieres er det viktig å sette i gang denne prosessen så fort som mulig etter at boligen er kjøpt for at alt skal være klart til overtagelsesdato. Ta kontakt med oss for informasjon om finansiering i Spansk bank.

Det tar fra 4 til 6 uker fra overtagelse av eiendommen til du mottar det originale skjøtet.

Trygghet

Du kan være trygg på at Servicesenteret og deres advokat innhenter all informasjon om eiendommen før overtagelse, så du trenger ikke å bekymre deg for noen form for heftelser på boligen.

Kostnader

I Spania sier de fleste selgere at det tilkommer ca. 14 – 16 % i kostnader ved kjøp. Her følger en oversikt som viser de omtrentlige kostnadene når kontraktssummen er € 150.000. Ved kjøp av brukt bolig er kostnadene noe lavere enn for nye boliger.

Så lenge du er skattepliktig i Norge betaler du også skatt for din eiendom i Spania til Norge, men den skatt du betaler i Spania trekkes fra ved skatteberegningen i Norge. Dette går ikke automatisk, det er du som har opplysningsplikt. Blir du resident (fastboende) i Spania blir skatten beregnet på en annen måte.

 
  Pris € Ca. pris Kr.
Kontraktssum € 150 000 Kr 1 551 000
10% moms € 15 000 Kr. 155 100
Dokumentavgift (AJD) ca. 1,5% av skjøteverdi € 2 250 Kr. 23 265
Skjøteutstedelse notarie og registering (ca.) € 2 500 Kr. 25 850
Vann- og strøm kontrakt € 500 Kr. 5 170
Juridisk bistand i forbindelse med overdragelsen
Omfatter bl. a. forberedelse av skjøte, signering og tolking hos notarius, innbetaling av skatter, registrering i eiendomsregisteret, vann og strøm kontrakt m.m.
€ 2 000 Kr. 20 680
Totale investeringskostnader € 172 250 Kr. 1 781 065

Kostnader ved kjøp, beregnet kurs for 1 euro = 10,34

Hvilke kostnader som påløper ved eie av bolig, vil naturligvis være svært individuelt. Fellesutgiftene (urbanisasjonsavgiftene) er mye lavere i Spania enn det vi er vant til. Du betaler også for vannforbruket. Strømmen er også litt dyrere enn i Norge, men forbruket blir jo adskillig mindre.

Her har vi satt opp et eksempel for faste kostnader som kan betegnes som relativt normale for ikke resident (ikke fastboende). Forbruk er ikke medregnet. I regnestykket forutsettes € 1 = NOK 10,34 og at skjøteverdien er på € 150.000, som tilsvarer ca. NOK 1 551.000. Økonomisk representant inkluderer utfylling og innsending av selvangivelse, samt tilsyn med at skattene blir betalt til rett tid. Under ser du omtrentlige faste årlige utgifter. (Forbruk av vann og strøm er ikke medregnet.)

  Pris € Ca. pris Kr.
Urbanisasjonsavgift, antatt pr. år € 450 Kr. 4 653
Suma (Kommunal eiendomsskatt) € 350 Kr. 3 619
Skatterepresentasjon (Servicesenteret) € 150 Kr. 1 551
Fast avgift vann (ca.) € 200 Kr. 2 068
Fast avgift strøm (ca.) € 150 Kr. 1 551
Forsikring hus og innbo € 300 Kr. 3 102
Sum stipulert årlige faste avgifter € 1 600 Kr.  16 544

51070653