EIENDOMSSØK
Sydenhus Costa Blanca Small Logo

Kjøpsprosessen

Vi samarbeider med solide og meget erfarne spanske eiendomsadvokater som håndterer den juridiske og økonomiske del av transaksjonen for våre kunder.
Våre samarbeidspartnere har ansatte som også snakker norsk/svensk i tillegg til engelsk og selvfølgelig spansk.

Etter at du har valgt den boligen som passer for deg er prosessen videre slik: (med noen unntak)

 1. Underskrivelse av reservasjonskontrakt som er et juridisk dokument og innbetaling av et depositum. Depositumet varierer, men er som regel på 6.000 euro. Skulle du trekke deg fra handelen vil du miste dette beløpet.
 2. Ved kjøp av bruktboliger skal resten av boligen betales ved skjøteunderskrivelse. Når du kjøper nytt skal man som regel betale inn en viss prosentandel innen 3 måneder og resten ved skjøteunderskrivelse. Dette avhenger av hvor lang tid det er til boligen er ferdigstilt.
 3. De fleste av våre kunder velger å utstede en fullmakt til vår samarbeidende advokat for at hun/han skal representere deg i Spania. Da kan advokaten overta boligen for dere hos notarius, ordne med registrering og andre offentlige dokumenter samt ordne med vann- og strøm kontrakter.
 4. Ordne med forsikringer er viktig på dette tidspunktet så dette er klart ved overtagelse.
 5. Overskjøting av boligen. Ved slik fullmakt som beskrevet i punkt 3 trenger du ikke selv å være tilstede ved møtet hos notar der eiendomsoverføringen skjer.

Deretter er boligen din. Da gjenstår bare det hyggelige. Flytte inn, møblere og komme seg til rette i ditt nye SydenHus®

Annet å tenke på

  • Arveplanlegging, testamente
  • Auto trekk i banken på alle faste kostnader
  • Innboforsikring

  Alt dette og annet vil advokaten vår være behjelpelige med.

Tidsperspektiv

Normalt vil det ta fra 1 – 3 måneder fra tilslag til overtagelse ved kjøp av brukt bolig. Ved kjøp av nye boliger vil det variere fra område til område og avtales særskilt i reservasjonskontrakten.

Dersom boligen skal finansieres er det viktig å sette i gang denne prosessen så fort som mulig etter at boligen er kjøpt for at alt skal være klart til overtagelsesdato. Ta kontakt med oss for informasjon om finansiering i Spansk bank.

Det tar normalt fra 4 til 6 uker fra overtagelse av eiendommen til du mottar det originale skjøtet. (Escritura)

 

Trygghet

Du kan være trygg på at den profesjonelle advokaten vi samarbeider med innhenter all informasjon om eiendommen før overtagelse, så du trenger ikke å bekymre deg for noen form for heftelser på boligen.

Kostnader

I Spania tilkommer det ca. 14 – 17 % i kostnader ved kjøp. I disse kostnadene utgjør skatten til den Spanske stat hovedparten. Den er 10% av det beregningsgrunnlaget som staten vurderer at skatten skal beregnes ut ifra.

 

Her følger en oversikt som viser de omtrentlige kostnadene når kontraktssummen er € 120.000.


Så lenge du er skattepliktig i Norge betaler du du også skatt for din eiendom i Spania til Norge, men den skatt du betaler i Spania trekkes fra ved skatteberegningen i Norge. Dette går ikke automatisk, det er du som har opplysningsplikt. Blir du resident (fastboende) i Spania blir skatten beregnet på en annen måte.

 

Kostnader ved kjøp, beregnet kurs for 1 euro = 9.500
  Pris € Ca. pris Kr.
Kontraktssum € 120 000 Kr 1 140 000
10% skatt (mva) av referanseverdien , «haciendaen» (i nærheten av kjøpesummen) € 12 000 Kr. 114 000
Dokumentavgift (AJD) ca. 1,5% av skjøteverdi (kjøpesummen) € 1 800 Kr. 17 100
Skjøteutstedelse notarie og registering (ca.) € 2 500 Kr. 23 750
Vann- og strøm kontrakt € 500 Kr. 4 750
Juridisk bistand i forbindelse med overdragelsen omfatter bl.a.:
forberedelse av skjøte, signering og tolking hos notarius, innbetaling av skatter,
registrering i eiendomsregisteret, vann- og strømkontrakt m.m.
.
€ 2 000 Kr. 19 000
Totale investeringskostnader € 138 800 Kr. 1 318 600

Hvilke kostnader som påløpes ved eie av bolig, vil naturligvis være svært individuelt. Fellesutgiftene (urbanisasjonsavgiftene) er mye lavere i Spania enn det vi er vant til. Den inkluderer ikke vannforbruket, som du betaler direkte selv. Strømmen har Europeisk pris, men forbruket er jo lavere enn det du er vant til i NordEuropa.

Her har vi satt opp et eksempel for faste kostnader som kan betegnes som relativt normale for ikke resident (ikke fastboende). Forbruk er ikke medregnet. I regnestykket forutsettes € 1 = NOK 9,50 og at skjøteverdien er på € 120.000, som tilsvarer ca. NOK 1 140.000. Økonomisk representant inkluderer utfylling og innsending av selvangivelse, samt tilsyn med at skattene blir betalt til rett tid. Under ser du omtrentlige faste årlige utgifter. (Forbruk av vann og strøm er ikke medregnet.)

  Pris € Ca. pris Kr.
Urbanisasjonsavgift, antatt pr. år € 420 Kr. 3 990
Suma (Kommunal eiendomsskatt) € 300 Kr. 2 850
Skatterepresentasjon (Servicesenteret) € 150 Kr. 1 425
Fast avgift vann (ca.) € 200 Kr. 1 900
Fast avgift strøm (ca.) € 150 Kr. 1 425
Forsikring hus og innbo € 300 Kr. 2 850
Sum stipulert årlige faste avgifter € 1 520 Kr. 14 440